bitBeam4

bb4_4

  1. Základní informace
  2. Seznam dílů
  3. Robotické stavebnice

3D tisk možno objednat na telefonu: +420 721 759 407.
(celé stavebnice, jednotlivé díly, spojovací a doplňkový materiál)

© 2023 Radim Děrda & kolektiv
Toto autorské dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Licence umožnuje ostatním nekomercně šířit, upravovat, vylepšovat a vytváret odvozená díla na základě tohoto díla. Nově vzniklá díla musí být také nekomerční a musí u nich být uveden původní autor. Neposkytují se žádné záruky, na použití k zamýšlenému využití.