RoboTrip

RoboTrip vznikl v roce 2012, jako možnost setkání robotických nadšenců. Osmé výročí tedy oslavíme pár novinkami.
Příchod každého ročního období oslavíme jednou soutěží.
Jaro a zimu přivítáme pod střechou, léto a podzim v parcích.
Přibudou také nové kategorie – vícegenerační týmy (pro rodiče
a prarodiče s dětmi) a přímo řízené roboty (pro robonováčky).

RoboTrip autumn ( 19. 10. 2020)
– Olomoucká hřebenovka/Crossing Mountains

RoboTrip winter (?16.+19. 12.) – LineFollower, miniSumo, LegoConstructor, LineMaze
RoboTrip spring (3/2021) – Olomoucké RoboKáry/RoboCarts (2020 – zrušeno)
– pozvánka + pravidla + přihláška + nabídka spřátelené katedry / text
RoboTrip summer – (6/2021) Tulák po parku / The Park Rover – Bezručovy sady Olomouc
– pozvánka + pravidla + přihláška + návštěvní řád PARKU + aktuální fotografie