Stopař s překážkami – Line Follower enhanced

– kategorie: ZŠ + SŠ + Open / Lego + Procesor,

–  soutěž je složená ze tří „výletů“:

– Simple trip – dráha bez překážek, křižovatek a přerušení.

– Cool trip – dráha s křižovatkami a lomenými čárami.

– Heavy trip – s přerušenou čárou a fyzickými překážkami na trati (cihly, houpačky).

Stopař společná pravidla

–  Při zastavení, nebo ztrátě čáry, může soutěžící vrátit robota zpět na původní místo (přičte se 10 s) a pokračuje v jízdě. Během jedné jízdy jsou možné 2 opravy, čas se nezastavuje.

–  Každou trať je možno projet 2-3 krát, podle počtu účastníků.

–  Pro každou kategorii bude určen maximální čas pro průjezd dráhy.

–  Pořadí se určí součtem lepších časů (2 pokusy) ze všech výletů.

–  Neabsolvování nebo neprojetí „výletu“ = 10 min.

Technické parametry tratí

–  Sledovaná čára je černá, o šířce 15 mm (izolační páska), na bílém podkladu.

–  „Simple“ – minimální průměr zatáčky, vzdálenost sousedních čar i vzdálenost od okraje hřiště je 200 mm.

–  „Cool“ + „Heavy“ – minimální průměr zatáčky, vzdálenost sousedních čar i vzdálenost od okraje hřiště je 150 mm. Výjimkou jsou lomené čáry. Křižovatky se projíždějí vpravo.

– „Heavy“ – překážky jsou složeny ze stavebních cihel, houpaček a přerušení čáry. Délka přerušení čáry je max. 200 mm, za přerušením může čára pokračovat kdekoli v úhlu ±30° od původního směru.

Před soutěží, bude přístupná testovací dráha obdobných parametrů.