Stopař s překážkami – Line Follower enhanced

– kategorie: Open / Lego + neurčeno,

– soutěž je složená ze tří „výletů“ s postupně se zvyšující obtížností. Na dráze se mohou objevit překážky:
krabice mléka, lomená čára, přerušená čára, houpačka, křižovatka typu X i T, zatáčky.

Stopař společná pravidla

– po celou dobu jízdy, se černá čára musí nacházet mezi koly robota, výjimkou je průjezd překážkami,
– při zastavení, nebo zkrácení dráhy, pokus končí,
– neabsolvování nebo neprojetí „výletu“ = 600 s,
– každou trať je možno projet 2-3krát, podle počtu soutěžících,
– pro každou kategorii bude určen maximální čas pro průjezd dráhy,
– pořadí se určí součtem lepších časů (2-3 pokusy) ze všech výletů.

Technické parametry tratí

– sledovaná čára je černá, o šířce 15 mm (vytištěná tiskárnou), na bílém podkladu,
– minimální poloměr zatáčky, vzdálenost sousedních čar i vzdálenost od okraje hřiště je 75 mm (výjimkou jsou lomené čáry),
– křižovatky se projíždějí VPRAVO,
– délka přerušení čáry je max. 100 mm, za přerušením může čára pokračovat kdekoli v úhlu ±30° od původního směru.

Před soutěží, bude přístupná testovací dráha obdobných parametrů.

Technické parametry robotů
– během soutěžní jízdy není povolena žádná vnější komunikace, tj. žádné dálkové řízení, ani komunikace s počítačem,
– půdorys robota nesmí překročit rozměry 300x300mm,
– pro pohon robota je možné použít pouze elektrické články s tuhým elektrolytem a maximálním napětím 24 V.

Robot musí být schopný odstartovat z libovolného místa na trati!!!