Přihláška do soutěže

RoboTrip spring – Olomoucké robokáry / Olomouc-robotaj aŭtoj – březen 2023
RoboTrip – Tulák po parku / Vaganto en la parko – červen 2023
RoboTrip – Olomoucká hřebenovka / Olomouc-montokresta transirejo – říjen 2023
RoboTrip Oslavy Slunovratu / Solsticaj festoj – 14. 12. 2022
– LineFollower, miniSumo, Lego miniSumo, Lego Constructor, LineMaze

Dodatečná registrace možná i před startem.