Přihláška do soutěže

Přihlašovací formuláře na soutěže:

 

RoboTrip autumn ( ?17.10.2020) – Olomoucká hřebenovka/Crossing Mountains
RoboTrip winter – (19.12.2020) – LineFollower, miniSumo, LegoConstructor, LineMaze
RoboTrip spring – (?13. 3. 2021) – Olomoucké RoboKáry/RoboCarts
TechnoLab RoboTrip – Virtual Challenge 1,2,3 (19. 4. –  20. 5. 2020) ukončen
RoboTrip summer (20.6.2020) – Tulák po parku/The Park Rover – Bezručovy sady v Olomouci

Dodatečná registrace možná i před startem.