bitBeam4 – základní informace

  • stavebnice bitBeam4 vychází z myšlenky projektu bitBeam – https://bitbeam.org/,
  • levná alternativa, drahým komerčním konstrukčním stavebnicím,
  • opimalizována pro použití běžně dostupných elektrosoučástek a senzorových modulů,
  • navržena pro snadné začlenění do výuky, na všech typech škol.

© 2023 Radim Děrda & kolektiv
Toto autorské dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Licence umožnuje ostatním nekomercně šířit, upravovat, vylepšovat a vytváret odvozená díla na základě tohoto díla. Nově vzniklá díla musí být také nekomerční a musí u nich být uveden původní autor. Neposkytují se žádné záruky, na použití k zamýšlenému využití.